Vakıf Anlayışımız


Vakıf Anlayışımız

Vakıf Anlayışımız – Han Vakfı Helal Belge

Ecdadımız Vakıf müesseselerini ;Toplumda hiçbir ayırım yapmaksızın,İyiliğin ve yardımlaşmanın, sosyal sorumluluğun ve toplum huzurunun kalıcı olabilmesi için kurmuşlar… Vakıflar toplumun malıdır.Bakın İzzet paşa ve ailesinden kimse kalmamış, ama BİR ASIR dır hizmet ediyor.

Ecdadımızın izinde olmak için Vakfımız; hizipçilik, bölgecilik, partizanlık, mezhepçilik, cemaatçilik yapmayacaktır. Zaten Hafız Abdullah Nazırlı; Müslümanların birlik-dirlik içinde ‘’şunun-bunun’’rızası için değil Allah Rızası için hizmet etmelerini bir ömür boyu anlattı.

Vakfımızın kuruluşundan itibaren geçen zaman zarfında gördüm ki; bölgecilik, hizipçilik yapmadan, gerçekten Allah Rızası için mal ve/veya bedeni ile bir şeyler yapmak isteyen; genç-yaşlı-kadın-erkek çok insanımız var.

Vakfımızı yönetenler ve yönetecek olanlar; Herhangi bir maddi-dünyevi beklenti içine girmeden, bencillik ve şahsilikten,hizipçilik, bölgecilik, partizanlık, mezhepçilikten uzak durmalıdırlar.

Vakfımız amacı;Sadece Kuran Kursu yaptırmak veya hafız yetiştirmek değil, sadece Hafız Abdullah’la ilgili de değil..

Vatana-millete-dine-imana-ilim ve irfana-bilgi ve hikmete dair, velhasıl insana faydalı her türlü teklife-projeye açıktır. Bu gayede olan herkese kapımızda açıktır.

Dini-Milli-Kültürel-sosyal-sanat-edebiyat-ilmi vs. birçok konu ve alanlarda hizmetler yapabilmek için Vakıf Senedimizde oldukça geniş ve kapsamlı faaliyet konuları bulunmaktadır.

İnşaallah gerçekleştirmek nasip olur.

Amacımız, kendine yeterli üreten, kazanan ve kazandığını Allah Rızası için en verimli şekilde kullanan bir Vakıf olmaktır.Biz üreterek-kazanarak hizmet edeceğiz.Bunun için insanlarımızın ‘’aklına-bilgisine-ilgisine-zamanına’’ talibiz Kimseye para ver,biz bu parayı yönetelim demeyeceğiz…

Projemize sahip çık, finansmanını temin et ve kendin yönet diyeceğiz…

Tabii ki hep yanında olacağız…

Kimi kitap basımına talip olur,kimi gençleri evlendirmeye,kimi hafız yetiştirmeye,burs vermeye..kimi arsa verir,kimi okul yapmaya talip olur…

Yaptığını gözüyle görür manen de mutmain olur…

Veya Vakfımızın ÖZ KAYNAKLARI İLE YAPARIZ. Nitekim kısa süre içerisinde öz kaynaklarımızla bazı projelerimiz hayata geçmeye başladı.

Bütün mesele farklı şekillerde Allah rızasını kazanmak isteyen insanlarımızla birlikte çeşitli projeler ortaya koyabilmek ve gerçekleştirebilmektir.

Bu prensiple; yeter ki bizler halis niyetlerle proje üretelim, Allah bir sahip gönderir..

Gayret bizden Tevfik Allah’tan(c.c)