İlahi Aşkın Sesi


İlahi Aşkın Sesi

İlahi Aşkın Sesi – Han Vakfı Helal Belge

İlahi Aşkın Sesi, marifete hasret
gönüllere bir sadâ olabilmek
için üzerine düşen görevleri
hassasiyetle yerine getirecek,
dünya ve İslam coğrafyasındaki tüm
mahsun gönüllerin mutlu ve huzurlu
bir yaşam sürdürmesi için gereken
desteği her zaman verecektir.


İnsan, tabiatı gereği inanan bir varlıktır. Bu bakımdan inanç temelinden uzaklaşarak
yaşaması mümkün değildir. Toplumda huzur, barış, sevgi ve güven ortamı; ancak insani
vasıfları gelişmiş bireylerin bir arada yaşayabilmesiyle mümkündür. İnsani vasıflardan
önemli biri de kendisi dışındaki insanlara faydalı olmak ve onları da mutlu edebilmek değil
midir?


İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması bu varoluşun gereğini yerine getirme düsturuyla yola çıkan,
ömrünü Yaradanı arama yolundaki serüvenine katkı sağlamaya adamış insanların yaşam
hikâyelerinden ilham alınarak kurgulanmıştır. Bu yolculuk, huzuru kendi içinde, tebessümü
dostlarının yüzünde arayan yüce gönüllerin simgelerinden biri olarak yola çıkmıştır.
İlahi Aşkın Sesi, marifete hasret gönüllere bir seda olabilmek için üzerine düşeni yapma
gayretidir.


İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması seste ve gönülde ahengi birleştirme amacıyla yola çıkmıştır.
Beste, notaların olağanüstü bir ahenk ile birlikte art arda sıralandığı ruha sükun ve ilham
veren sadâdır. Sadâ ise, insan gönlüne açılan ilahi kapının latif bir anahtarıdır. İlahi Aşkın
Sesi Beste Yarışması da bu kavramlardan yola çıkarak kırık kalplere derman olabilme
idealini benimsemiş ve bu ideali kendine misyon edinmiştir. Dünyanın dört bir yanından
yarışmaya katılan besteci ve müzisyenlerin eserlerini ilham arayan gönüllere ulaştırabilme
gayreti ile gerçekleştirilecek olan İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması bu düşüncenin vücut
bulmuş halidir.