HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI VAKFI VE İLAHİ AŞKIN SESİ MİLLETLERARASI İLAHİ BESTE YARIŞMASI


HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI VAKFI VE İLAHİ AŞKIN SESİ MİLLETLERARASI İLAHİ BESTE YARIŞMASI

22.07.2019

M.Vehbi Nazırlı

                  HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI VAKFI  VE 

                  İLAHİ AŞKIN SESİ MİLLETLERARASI İLAHİ BESTE YARIŞMASI

Hafız Abdullah NAZIRLI (HAN) Vakfı; Ülkemizin manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştur. ( Bakınız, www.hanvakfi.org.tr )

Vakfımızın gayesi

Vakfımızın gayesini, bizzat kurucumuz ve büyüğümüz olan Hafız Abdullah Nazırlı yıllar öncesinden yazdığı şiir ile belirlemiştir.

halka hakkı söylemektir gayemiz

nehyimünker eylemektir gayemiz

emr-i bil ma’ruf demek farz mümine

işte bu farzı demektir gayemiz

                          dedi mevla : hep nasihat eyleyin

emr-u nehyi kullarıma söyleyin

gece gündüz dine hizmet eyleyin

hırz-ı hizmet eylemektir gayemiz

Kendisi yaklaşık bir asırlık ömrü boyunca bu gaye için çalışmıştır. Vakfımız da aynı yolda devam etmek üzere kurulmuştur. Vakfımız İnsanlığın ortak dertlerine proje odaklı, sürdürülebilir, gerçekçi kaliteli, verimli çözümler sunabilmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Daha yaşanılabilir bir TÜRKİYE ve Dünya için üzerine düşeni hassasiyetle yapmakta olan HAN VAKFI ülkemizde yaşayan herkesin mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesinin ancak İlahi Aşkı anlamakla mümkün olduğunu hatırlatmak için de projeler geliştirmek arzusundadır.

İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışmamız bu gayeye hizmet için düzenlenmektedir.

Kâr amacı gütmeyen, herkesin gönüllülük esasına dayılı olarak çalıştığı Vakfımız ; bu güne kadar bestelenmemiş Anadolu’nun İlahi aşkını ve irfanını yansıtan nitelikli eserlerin bestelenerek kültür ve sanat dünyamıza kazandırabilmeyi ve Tasavvuf, Cami ve Tekke Musikisinin geliştirilmesini amaç edinmiş, geniş kapsamlı ve yüksek ödüllü ilk ve tek ilahi beste yarışmasıdır.

Yarışmamızı düzenleme sebepleri.

 1. İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması marifete hasret gönüllere bir sadâ olabilmek için üzerine düşen görevleri yerine getirerek Ülkemiz ve İslam coğrafyasındaki kan ve göz yaşından bitkin düşen bütün mahzun gönüllerin bir ara soluklanarak bir nebze ferahlamasına vesile olacağı inancı ile yola çıkılmıştır.
 2. Savaşın ve kargaşanın hüküm sürdüğü bu günün dünyasında herkesin bir bestenin notaları gibi uyum ve ahenk içerisinde yaşaması için “İlahi Aşk” insanlığın tek çıkış noktasıdır. Öyleyse İlahi aşk önce gönüllerde başlamalı ve bütün insanlığı sarmalıdır.
 3. Kamil İnsan” ın yetiştirilmesine nağme ile katkıda bulunmak, bu projenin ana hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşma yolunda tasavvuf musikisinden faydalanılması projenin amaçları arasındadır. “ Kamil İnsan ”ın yetiştirilmesine şiir-nağme ve musikinin etkisi ile insanları yanlıştan, kötüden, çirkinden sakındırıp, doğruya, iyiye, güzele sevk etmektir.
 4. Günümüz insanının ‘’ ilahi aşk’’ ile ruhi ve hissî olgunluğa erişeceğine; Nefsine ve maddiyata tapınma, bencillik, hırs, öfke, acımasızlık, vahşet ve şiddet, gibi hastalıklardan kurtularak ‘’İnsan-ı Kamil ‘’ olma yolunda ilerleyeceğine inanıyoruz.
 5. Projemizin ortaya çıkaracağı en büyük değer insanların gönlünde İlahi Aşka dair bir yeşerme olmasıdır. Bunun için “İlahi Aşkın Sesi” beste yarışması, sadece bir başlangıç olabilir.
 6. Huzuru kendi içinde, tebessümü dostlarının yüzünde arayan yüce gönüllü Allah dostlarının satırlarda-seste ve gönülde ahengi birleştiren namelerini aziz milletimizle paylaşmak arzusundayız.
 7. Millî musiki, edebiyat ve sanatsal ürünlerin yeniden-üretimi ve tüketimi bilinçli millî politikalar gerektirir. Gençlerimizi her türlü görüntülü ve sesli programa karşı bilinçli hâle getirip esasında bulunan değerlerden uzaklaşmasını engellemek yine bu ülke insanı ve devletimizin millî ve manevi bir sorumluluğu altındadır.
 8. Bu konuda devletin tek başına sorumluluk almasını beklemeden sivil toplum örgütleri olarak bizler de halkı bilgilendirici, destekleyici ve yönlendirici çabaların içinde aktif olarak yer almalıyız.
 9. Ayrıca her bir fert kendisine ve ailesine karşı sorumlu olduğu gibi, ülkesine ve milletine karşı da sorumludur. Millet olarak ayakta kalmak istiyorsak millî kültüre, dolayısıyla millî musiki, edebiyat ve sanata bilinçli olarak sahip çıkmalıyız.
 10. İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması, ilerleyen dönemlerde gençlerin ve insanlığın problemlerinin çözümüne katkı için projeler ortaya koymalarını ve bunları hayata geçirmelerine öncülük etmek amacındadır.

Yarışmamızın genel hedefleri.

 1. Türk – İslam Tasavvuf Musiki Sanatına ve kültürüne hizmet etmek ve bu anlayışı benimseyen yetenekli bestecilerin yetişmesine yol açarak; Manevi yaşantımız geliştirmek ve gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir kültür mirası oluşturmak.
 2. Tasavvuf, Cami ve Tekke mûsıkîsinin gelişmesi için bestekâr ve müzisyenleri yeni
  ilahi besteleri üretmeye teşvik etmek.
 3. Tasavvuf mûsıkîsinin repertuarını bütün biçim ve türleri ile geliştirmek, bestecileri
  nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,
 4. Tasavvuf mûsıkîsinin dünyada tanıtımına katkıda bulunmak,
 5. Konularını ve kaynağını İslam, Tasavvuf kültürünün geçmişinden alan besteler
  yapılmasına katkıda bulunmak,
 6. Manevi yaşantımıza etki edecek ve gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir kültür mirası oluşturmak ve kültürler arası öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.
 7. Bu hedefe ulaşma yolunda Tekke ve Tasavvuf musikisinin gücünden faydalanmak bu projenin amaçları arasındadır.

             2016 YILINDA DÜZENLENEN 1. YARIŞMA VE SONUÇLARI.

Birincisi 2016 yılında düzenlenmiş olan yapışmamızda, Hafız Abdullah NAZIRLI Hoca efendinin gönül dünyasından süzülüp gelmiş içerisinde 300’e yakın Osmanlıca ve Türkçe şiirin bulunduğu Divan-ı Nazlı adlı eserindeki şiirlerin bestelenerek Kültürümüze hizmet etmesi amaçlanmıştır.

Yürütme Kurulu üyeleri.


1.  Ali Coşkun. 58 ve 59. Hükumetleri Sanayi ve Ticaret Bakanı.

 •  Necati Çetinkaya, 55. Dönem Milletvekili
 • M. Vehbi Nazırlı. HAN Vakfi Başkanı.
 • Prof. Dr. Mustafa Kaçalin Türk Dil Kurumu Başkanı.
 • Mustafa Fırat, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Seçici Kurul ( Jüri ) üyeleri.

 1. Ali Coşkun, Seçici Kurul Başkanı : 58 ve 59. Hükümetleri Sanayi ve Ticaret Bakanı
 2. Doç. Murat Salim Tokaç, Güzel Sanatlar Genel Müdürü
 3. Ömer Faruk Belviranlı, Güzel Sanatlar Genel Müd.Yrd.
 4. Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Gazi Üniversitesi Konservatuarı Öğr.Üyesi.
 5. Prof. Ahmet Hakkı Türabi, Marmara İlahiyat Fakültesi Öğr.Üyesi.
 6. Doç. Dr.Türker Eroğlu, Gazi Üniversitesi Öğr.Üyesi.
 7. Hasan Öztürk , Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Şube Müdürü
 8. Muzaffer Ertürk ,Kültür Bakanlığı Sanatçısı
 9. Yusuf Kayya , Kültür Bakanlığı Konya Tasavvuf Musiki Topluluğu Sanat Yönetmeni

Yarışmamızın özellikleri.

 1. Türkiye’de ilk defa Milletlerarası ilahi beste yarışması düzenlenmiş olması,
 2. Ayrıca bugüne kadar verilen en fazla ödül verilmesi,
 3. Kurumsal altyapı kurarak gelecek yıllarda geleneksel olarak devam edecek olması,
 4. Ehliyetli ve tarafsız uzmanlardan oluşan SEÇİCİ KURULUMUZUN bulunması,
 5. 15.Temmuz hain darbe teşebbüsüne maruz kalması, çalışmalarımızı ve başvuruları aksatmış olmasına rağmen YARIŞMA VE konser programlarının organizasyonu çalışmalarına devam ettik..
 6. Başvuru tarihinin sonunda yarışmamıza 227 eser başvurusu yapıldı.
 7. Bunların şartnameye uygun olmayanları ayıklandıktan sonra kalan 176 esere Jüri üyelerimiz tarafından On-lıne olarak not verilmeye başlandı.
 8. Nihayet 25.Ekim.2016 tarihinde yapılan JÜRİ toplantısında puan sıralamasına göre 30 eserin final değerlendirmesinde Jüri tarafından tekrar puanlama yapıldı ve ödül almaya layık bulunan 15 eser seçildi.
 9. Seçilen eserlerden, şartname gereklerini tamamlayan eserlere toplam olarak 54.000.TL ödül verildi.

Kazanan beste sahipleri ve ödül alanlar.

Birincilik Ödülü          : Hasan Esen,

İkincilik Ödülü           : Yusuf Yılmaz,

Üçüncülük Ödülü      : TevfikSoyata,

Mansiyon Ödülü       : Şentürk Deveci,

Jüri Özel Ödülü        : Süleyman Yardım,

Teşvik Ödülü          : Yeşim Çağlayan

Teşvik Ödülü           : Alper Akaryıldız

Teşvik Ödülü           : Mehmet Kemiksiz

Teşvik Ödülü           : Ender Doğan

Teşvik Ödülü           : Salih Berkmen

Teşvik Ödülü           : Osman Kırlıkçı

Teşvik Ödülü           : Gökay Usludur

Teşvik Ödülü           : Ufuk Yürüç

Teşvik Ödülü           : Semih Özdemir

Teşvik Ödülü           : Kaşif Demiröz

Yukarıda isimleri bulunan beste sahiplerinden, “ taahhütname ” vermedikleri için, HAN Vakfı Yönetim Kurulu tarafından ödül verilmeyen ; Ender Doğan , Gökay Usludur , Ufuk Yürüç yerine, puan sıralamasında yer alan Tolga Saraçoğlu ve İsmail İlker Cansevdi  “ Teşvik Ödülü “ almışlardır.

Konserler

Azerbaycan, Makedonya, Irak, Bosna-Hersek gibi gönül coğrafyamızdaki ülkelerin bestekarlarının başvurduğu 227 adet beste, Kültür ve sanatımıza mühim katkılar yapmış tanınmış sanatçılardan oluşan Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonrasında “ ödül kazanan “ eserler Konya, Ankara, İstanbul, Makedonya (Üsküp) ve Elazığ konserlerinde seslendirilmiş ve toplamda 54.000.TL tutarındaki ödüller sahiplerine teslim edilerek son bulmuştur.

Yarışma sonucunda yapılan çalışmalar.

 1. Kazanan eserler yapılan, 2017 yılında çalışmalar sonrasında ‘’ TRT Repertuarına ‘’ alınmıştır.
 2. Yarışmaya başvurusu yapılan eserler ‘’ İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması güfte ve Besteleri ‘’ isimli kitapta toplanarak 2018 yılı Ocak ayında bastırılarak musiki dünyamıza kazandırılmıştır.
 3. Yarışmaya katılan ve kazanan eserlerin dışında kalan eserlerin icra edilmesi amacı ile tekrar incelenerek,” zikir formatına “  uygun olanlardan seçilen eserler, Mehmet Kemiksiz korosu ve sazendeleri tarafından seslendirildiği İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Erenler Meclisi Hafız Abdullah Nazırlı Tasavvuf Musikisi Konseri İstanbul Fatih’te bulunan İ.B.B ‘’ Ali Emiri Kültür Merkezinde’’ 14.Ocak 2108 tasavvuf musikisi severler ile buluşmuştur.

2019 YILINDA DÜZENLENEN 2 .YARIŞMA VE ÖZELLİKLERİ

Öncelikle şu hususu belirtmeliyim ki; 2. yarışmamız her bakımdan gelişmiş bir yarışma olacaktır. Zira, 1. yarışma vesilesi ile her yönü ile ciddi tecrübeler edinilmiş olduğundan, 2. yarışmamıza daha bilinçli bir şekilde hazırlanmış olduk.

Şöyle ki ;

 1. Yazılı metinlerimiz “ muhteva, gramer ve imla “ olarak gözden geçirilerek güncellendi.
 2. Şartnamemiz, gerek yarışmaya katılanlar, gerek jüri üyelerinin, gerekse bazı müzikologların önerileri doğrultusunda güncellenerek geliştirildi.
 3. Şartnamede yapılan düzenlemelere uyarlanması için yazılım altyapımız gözden geçirilerek tekrar düzenlendi ve güçlendirildi.
 4. Şartname özellikle, halkın benimseyeceği ve dillere pelesenk olan ilahilerin bestelenmesine müsait hale getirildi.
 5. Beste kalitesinin artırılması için, ödül puan aralıkları yükseltildi.
 6. Genç bestecilerin önünü açmak gayesi ile, ödül yelpazesi genişletildi.
 7. Seçici Kurul’un eserleri değerlendirme sistemi en ufak bir adaletsizliğe meydan vermeyecek şekilde yeniden düzenlendi, değerlendirme dokümanı sistemi geliştirldi.
 8. Seçici Kurul, tamamen birbirinden bağımsız ( amir-memur, hoca öğrenci veya herhangi bir menfaat ilişkisi bulunmayan ) 5 üye ile oluşturuldu.
 9. Katılımın artması ve özellikle gönül coğrafyamızda yaşayan bestekarlar ile genç bestekarların yarışmaya katılımlarının sağlanması amacı ile “ tanıtım ve duyuru “ çalışmalarına geniş zaman ve bütçe ayrıldı, uzman ekip görevlendirildi. Yarışma konusu güfteler ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalar yapıldı : A.Bütün ömrünü ilim ve irfana hasreden, Ehli Sünnet Tasavvuf ekollerine mensup olan değerli mutasavvıflarımızın gönül pınarlarından akan güftelerin toplandığı muhtelif divanlardan yaklaşık 30 adet divan, Divan Edebiyatımıza emek vermiş olan değerli akademisyenlerimiz tarafından itina ile 150 adet güfte seçildi. B.İcra Kurulumuz tarafından 150 adet bestenin fazla olduğu düşünülerek, sayının azaltılmasına ve “ Güfteler Kitabı “ olarak yarışmaya açılmasına, diğer güftelerin gelecek yıllarda değerlendirilmesine karar verilmiştir. C.Vakfımızın kurucusu alan, Hafız Abdullah NAZIRLI tarafından kaleme alınan DİVAN-I NAZLI isimli eserde bulunan ve 1. Yarışmamızda bestelenmemiş olan güftelerin bestelenmesine öncelik verilmesi ile ilk yarışmada eksik kalanların tamamlanması için bu eserden 30 adet güfte alınmıştır. D.Diğer Divanlardan seçilen güfteler, daha önceden bestelenmemiş ve bestelenmeye müsait olan 37 adet güfteye yer verilmiştir.